fbpx
Pola Golfowe: dostępne Driving Range: dostępny Golf carts: dostępne | Recepcja: tel. 784 655 058 | info@binowopark.pl | 91 404 15 33

Klub

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uprzejmie informujemy o konieczności przestrzegania zasad uprawiania golfa w podczas epidemii wirusa COVID-19 (źródło PGA / PZG).

Pole golfowe jest kompleksem wydzielonych obiektów sportowych przeznaczonych do uprawiania i treningu gry w golfa. W skład pola golfowego, oprócz budynków administracyjnych i zaplecza gospodarczego, wchodzić mogą następujące obiekty:

• Maksymalnie 18 odrębnych skalibrowanych boisk do gry w golfa (dołki golfowe).
• Maksymalnie 9 odrębnych nieskalibrowanych boisk do gry w golfa (dołki golfowe).
• Boisko treningowe typu chipping green.
• Boisko treningowe typu putting green.
• Boisko treningowe typu strzelnica (driving range).

Każdy z obiektów sportowych (boisk) wchodzących w skład pola golfowego musi posiadać co najmniej 90 m2 (15 m2 x 6 osób) powierzchni.

Zarządca pola golfowego jest odpowiedzialny za wytyczenie i oznaczenie obiektów do gry i uprawiania golfa oraz wdrożenie odpowiednich procedur sanitarnych zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego dokumentu oraz obowiązujących przepisów prawa.

Podstawowe procedury bezpieczeństwa bezwzględnie wiążące:
Funkcjonowanie pola golfowego i korzystanie z jego infrastruktury jest możliwe jedynie pod warunkiem, że jego zarządca:
1. weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu sportowego – przy jednym dołku golfowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób korzystających z dołka golfowego, z wyłączeniem obsługi pola golfowego;
2. wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą);
3. zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
4. zapewnia dezynfekcje urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
5. ogranicza kontakt między grupami korzystających – obowiązek zachowania dystansu społecznego min. 2 metry pomiędzy ćwiczącymi i pozostałymi osobami obecnymi na obiekcie;
6. egzekwuje od osób korzystających z obiektu lub sprzętu sportowego obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu i przy opuszczeniu terenu obiektu;
7. egzekwuje od osób przebywających na obiekcie oraz obsługi obiektu obowiązek zasłaniania ust i nosa (z tego obowiązku zwolnieni są grający i ćwiczący oraz trenerzy i sędziowie);
8. przestrzega zakazu organizacji turniejów golfowych.

Powyższe wymogi wynikają z prawa powszechnie obowiązującego i ich nie przestrzeganie, może skutkować wymierzeniem sankcji karnych lub administracyjnych przez właściwe organy państwowe, w tym zamknięciem pola golfowego na czas stanu epidemii.
Zachowanie bezpieczeństwa na polu golfowymi i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii ma charakter priorytetowy.

Modyfikacje reguły gry w golfa obowiązujące podczas epidemii:
1. Gracz jest zobowiązany samodzielnie zapisywać swoje wyniki na karcie wyników i nie przekazywać jej pozostałym współgraczom. Karty należy wydrukować przez przyjazdem na pole golfowe.
2. Marker jest zwolniony z obowiązku pisemnej autoryzacji wyników współgracza. Potwierdzenia uzyskanych wyników dokonuje się ustnie lub elektronicznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej PZGolf lub Konta Golfisty w serwisie internetowym PZG. Skan wypełnionej karty wyników można również przesłać do klubu macierzystego w celu wprowadzenia jej do systemu.
3. Obowiązuje całkowity zakaz:
• dotykania i wyjmowania flag z dołków podczas gry i treningu;
• używania grabi w obszarze bunkrów – piasek w bunkrze należy wyrównywać stopą lub kijem golfowym;
• używania myjek do piłek;
• dotykania i podnoszenia piłek innych graczy i trenujących;
• usuwania, dotykania markerów dystansu, palików obszarów kary, terenów
w naprawie, czy innych palików i znaczników znajdujących się na polu golfowym. Są to sztuczne utrudnienia nieruchome.
4. Należy wykorzystywać urządzenia do bezdotykowego wyciągania piłki z dołka lub inne dostępne rozwiązania techniczne. W przypadku ich braku, należy korzystać z gimme (podarowane uderzenie) w odległości 50 cm od dołka w celu uniknięcia dotykania dołka. Wyniki uzyskiwane w ten sposób z rund pozaturniejowych (dawniej EDS) są kwalifikowane na cele handicapowe, chyba że klubowa komisja HCP postanowi inaczej.

Rekomendacje i standardy zachowania graczy:
1. Zawsze zgłaszaj swoją obecność na obiekcie obsłudze pola golfowego w celu umożliwienia rejestracji.
2. Nie witaj się ze współgraczami, ani nie dziękuj po rundzie poprzez podanie ręki.
3. Zachowaj dystans społeczny min. 2 metry.
4. Na obiektach treningowych korzystaj z własnych piłek.
5. Na driving range zajmuj co drugie stanowisko.
6. Nie korzystaj z ławek ustawionych na polu.
7. Rundy poza-turniejowe (dawne EDS) rejestruj za pośrednictwem aplikacji mobilnych PZGolf lub za pośrednictwem Konta Golfisty w serwisie internetowym PZG.
8. Na pole golfowe przyjeżdżaj w stroju sportowym.
9. Ogranicz do niezbędnego minimum korzystanie z domku klubowego oraz bezpośrednie kontakty z innymi graczami i pracownikami obsługi pola golfowego.
10. Płać online lub za pośrednictwem kart płatniczych.
11. Graj w maksymalnie 3 osobowych grupach (flajtach).
12. Bądź zawsze wyposażony w środki do dezynfekcji.
13. Dezynfekuj swój sprzęt przed i po grze lub treningu.

Informacje o firmie

Binowo Park Sp. z o.o.
Binowo 62,
74-106 Stare Czarnowo, Polska
GPS: 53.3181123 - 14.6496756

91 4041533
784 655 058
info@binowopark.pl

Nr konta (PLN)
Bank Pekao SA
57 1240 3855 1111 0010 4535 6028
SWIFT: PKOPPLPW

Nr konta (EURO)
Bank Pekao SA
10 1240 3855 1978 0010 4535 6204
SWIFT: PKOPPLPW

Najbliższe turnieje - Zapraszamy

Kalendarz Turniejów

Wrzesień   2020
Po W Ś C Pi S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
  • Hahs
  • braxsphiping
  • UnityLine
  • bims
  • gest
  • 1